50 lat Little Tikes! Jakość i bezpieczeństwo gwarantowane

POLITYKA PRYWATNOŚCI

The Little Tikes Company (odtąd zwana Little Tikes) jest spółką należącą do MGA Entertainment Inc. Postanowienia poniższej Polityki Prywatności stosuje się do niniejszej strony internetowej oraz wszelkich innych związanych z nią stron internetowych (każda z nich będzie odtąd zwana Stroną) będących w posiadaniu MGA Entertainment Inc. i spółek z nią powiązanych, bądź jej podległych (odtąd zwanych MGA). Celem Little Tikes jest zapewnienie Ci możliwie najbardziej ekscytujących doznań w trakcie korzystania ze Strony. Ponieważ cenimy sobie Twoją prywatność, Little Tikes publikuje niniejsze oświadczenie celem wyjaśnienia jakiego rodzaju informacje zbieramy online i w jaki sposób je wykorzystujemy. Ponadto informujemy o tym, jakich możesz dokonywać wyborów w zakresie udostępnianych informacji.

Możesz korzystać z wielu funkcji Strony bez ujawniania swoich danych osobowych. Poprzez (1) korzystanie ze Strony, (2) dostarczanie danych osobowych za pośrednictwem tej Strony i/lub (3) dostarczanie Little Tikes  dowolnych informacji w odpowiedzi na email lub inną formę komunikacji ze strony Little Tikes, która powołuje się na Politykę Prywatności, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ Z KTÓRYMKOLWIEK Z ZAPISÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI, PROSIMY 
O ODSTĄPIENIE OD KORZYSTANIA Z TEJ STRONY.

Jeżeli składasz zamówienia pocztą, telefonicznie lub za pośrednictwem Strony, zastrzegamy sobie prawo do udostępniania naszej listy mailingowej skrupulatnie wybranym firmom, których oferta lub usługi mogą Cię zainteresować. Jeżeli pragniesz, aby twoje nazwisko nie było udostępniane innym firmom, prosimy, poinformuj nas o tym. Niektóre działy Strony mogą podlegać dodatkowym warunkom dotyczącym prywatności. Każdorazowo przed skorzystaniem z takiego działu zostaniesz o tym uprzedzony. Nalegamy na dokładne zapoznanie się z dodatkowymi warunkami Polityki Prywatności przed skorzystaniem z dodatkowych działów Strony. Dodatkowe warunki Polityki Prywatności nie zastępują ani nie zmieniają niniejszej Polityki Prywatności za wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie w inny sposób określone. Zbieranie informacji, w tym danych osobowych podyktowane jest różnymi względami. Należą do nich między innymi (i) nawiązywanie i utrzymywanie relacji  i/lub kontaktu z klientami i z potencjalnymi klientami, (ii) poznawanie Twoich potrzeb 
i preferencji, (iii) rozwijanie, poprawianie, udostępnianie do obrotu, promowanie i/lub dostarczanie towarów i/lub usług w celu zaspokojenia Twoich potrzeb lub oczekiwań, (iv) umożliwianie Ci uczestnictwa w konkursach, loteriach promocyjnych i innych promocjach, (v) spełnianie wymogów prawnych i/lub statutowych oraz (vi) do realizacji innych celów, które co jakiś czas możemy określać (odtąd zwanych Celami). Przykładowo Strona może umożliwić Ci zamawianie produktów, uczestnictwo w konkursach, loteriach promocyjnych lub innych promocjach, głosowaniach, wyrażanie Twoich opinii, subskrypcję jednego z naszych serwisów 
np. naszego newslettera, lub też uczestnictwo w działaniach forum lub społeczności online.

RODZAJE ZBIERANYCH PRZEZ NAS INFORMACJI

Dane osobowe, o podanie których możemy poprosić, zawierają twoje imię 
i nazwisko, adres dostawy, adres faktury, adresy poczty elektronicznej, hasła, datę urodzin, dobór produktów, nr telefonu, nr faksu, informacje o Twojej karcie kredytowej lub inne informacje dotyczące płatności, dane demograficzne (np. wiek, grupa wiekowa, płeć i/lub historia zakupów) oraz informacje o produktach, usługach, programach, które Cię interesują i sposobie korzystania z nich. W niektórych częściach Strony tylko te osoby, które udostępnią nam wymagane dane, będą miały dostęp do uczestnictwa w działaniach i ofertach oferowanych w tej części Strony.

Przekazywanie danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony odbywa się za dobrowolną zgodą użytkownika, o ile przekroczył 13 rok życia, lub za zgodą rodzica lub opiekuna osoby poniżej 13 roku życia. Little Tikes nie będzie przechowywać danych osobowych pozyskanych od dzieci w wieku 13 lat i młodszych, chyba, że zostały przekazane za zgodą rodziców lub opiekunów, lub gdy informacja dotyczy grupy osób [w której przykładowo 50% respondentów to osoby płci żeńskiej poniżej 13 roku życia].

Dodatkowo poprzez naszą Stronę możesz przekazać dane osobowe dotyczące innych osób. Przykładowo, jeżeli chcesz, abyśmy przesłali na dany adres podarunek, musisz udostępnić nazwisko i adres osoby obdarowanej. Dane osobowe, które zbieramy o innych osobach na naszej Stronie to między innymi nazwisko odbiorcy, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Bez zgody osoby, której to dotyczy, Little Tikes nie wykorzysta danych osobowych pozyskanych w ten sposób.

Zbieramy także informacje anonimowe, np. gdy odwiedzasz niektóre z naszych działów. Rejestrujemy informacje o tym, które działy odwiedziłeś, rodzaj używanej przez Ciebie wyszukiwarki (np. Netscape, Internet Explorer), poziom szyfrowania stosowany przez Twoją wyszukiwarkę, używany przez Ciebie system operacyjny, (np. Windows XP lub Mac OS), nazwę dostawcy usług internetowych (np. America Online, Earthlink), zapytanie, które wprowadziłeś do wyszukiwarki na naszej Stronie, lub która Cię do niej doprowadziła oraz wszelkie inne dane dotyczące Twoich sposobów pracy z wyszukiwarką. Informacji anonimowych używamy do realizacji Celów, jak określono powyżej, ponadto do celów technicznych, badawczych i analitycznych, między innymi, aby móc oceniać i poprawiać konstrukcję Strony i treści za jej pomocą przedstawiane oraz po to, byśmy mogli ją dla Ciebie personalizować. Możemy również korzystać z tej informacji zbiorczo, w celu analizowania sposobów, w jaki Strona jest używana, oraz aby oferować Ci produkty, usługi, promocje, loterie promocyjne i konkursy.

POCZTA ELEKTRONICZNA

Umożliwienie wysyłania do nas wiadomości pocztą elektroniczną nie ma na celu pozyskania Twoich danych osobowych. Za wyjątkiem sytuacji osobno określonych w niniejszej Polityce Prywatności, jedyne dane zawarte w wiadomości, z których skorzystamy to te, które posłużą nam do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub komentarz. Będą to imię, nazwisko i adres emailowy.

PROMOCJE

Abyś mógł przystąpić do niektórych promocji możemy poprosić Cię o przekazanie adresu emailowego lub nazwy użytkownika, po to, żebyśmy - w przypadku  wygrania przez Ciebie nagrody - mogli Cię o tym poinformować. W przypadku innych promocji Little Tikes, będziemy prosić o imię, nazwisko i adres domowy, aby móc przesyłać Ci produkty lub informacje za pomocą poczty. Informacje takie będziemy zbierać jedynie po otrzymaniu zgody rodzica na takie działania.

PODANIA O PRACĘ

Strona Little Tikes i inne strony MGA umożliwiają składanie podań o pracę online. Dane osobowe zebrane w ten sposób będą wykorzystywane wyłącznie do celów przyjmowania i rozpatrywania podań przesyłanych przez kandydatów na stanowiska oferowane przez naszą spółkę. Bardziej szczegółowe informacje na temat tego procesu przedstawiamy w osobnych działach Strony. Pozyskane w ten sposób dane mogą być dystrybuowane wewnątrz spółki jak i udostępniane stronom trzecim, jeżeli asystują one Little Tikes w prowadzeniu procesu rekrutacji. W każdym przypadku dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami zachowania poufności i tylko w uzasadnionych celami biznesowymi przypadkach.

JAK KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE  I WEB BEACON

Pliki cookie umożliwiają zapamiętywanie czynności użytkownika na danej stronie internetowej oraz rejestrowanie wizyt na stronie. Cookie jest niewielkim plikiem tekstowym umieszczanym przez serwer internetowy na Twoim komputerze. Na Stronie Little Tikes i na pozostałych stronach MGA pliki cookie są wykorzystywane do określania liczby indywidualnych użytkowników odwiedzających Stronę w danym przedziale czasowym. Ponadto używamy plików cookie, w celu pozyskania informacji o tym, w jaki sposób nasza Strona została znaleziona przez użytkownika, jakie strony odwiedzał i jak długo na nich gościł. Ponadto korzystamy z plików cookie, aby dostarczać treści dostosowane do Twoich zainteresowań i do zapisywania Twoich haseł, abyś nie musiał ponownie ich wprowadzać podczas kolejnej wizyty na naszej Stronie. Oczywiście możesz na swoim komputerze zablokować pliki cookie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w menu preferencje lub opcje w swojej wyszukiwarce.

Innym rodzajem plików, jakie możemy wykorzystywać są tzw. pliki web beacon, stosowane przez serwery innych firm monitorujących korzystanie z naszych stron. Są to niewielkie ciągi znaków, które stanowią metodę dostarczenia obrazu na stronie internetowej w celu przesłania danych takich jak adres IP komputera, który ściągnął stronę, na której znajduje się plik web beacon, format adresowania zasobów URL strony, na której znajduje się plik web beacon, czas, przez który strona zawierająca web beacon była przeglądana, rodzaje wyszukiwarek, które dostarczyły plik web beacon oraz numer identyfikacyjny dowolnego pliku cookie wcześniej umieszczonego przez ten serwer. Podczas wymiany korespondencji e-mail w formacie  HTML, pliki web beacon informują nas czy otrzymałeś i otworzyłeś naszą wiadomość.

Same w sobie pliki cookie i web beacon ani nie zawierają ani nie ujawniają jakichkolwiek danych osobowych. Niemniej jednak, jeżeli zdecydujesz się udzielić Stronie informacji zawierających dane osobowe, informacja taka może zostać powiązana z danymi przechowywanymi w plikach cookie/web beacon.

Akceptując postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, jednoznacznie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas opisanych w niej plików cookie i web beacon. Możesz wprowadzić w swojej wyszukiwarce ustawienia blokujące otrzymywanie od nas i z innych stron internetowych plików cookie. Dodatkowo poprzez wprowadzenie do swojej wyszukiwarki ustawień umożliwiających przeglądanie wiadomości poczty elektronicznej HTML jako tekst możesz zapobiec wykorzystywaniu niektórych plików web beacon. W celu pozyskania dodatkowych informacji zachęcamy do zapoznania się z opcją „Pomoc” na wyszukiwarce. Dostęp do niektórych obszarów naszych Stron jest możliwy wyłącznie za pomocą plików cookie lub podobnych narzędzi. Musisz wiedzieć, że zablokowanie plików cookie lub podobnych narzędzi może uniemożliwić Ci dostęp do niektórych treści zawartych na naszej Stronie.

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE

Informacje zawierające dane osobowe przekazywane Little Tikes będą wykorzystywane - za Twoją zgodą - jedynie do Celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Przekazywane przez Ciebie informacje na swój temat wykorzystujemy w celu realizacji Twoich próśb o nasze produkty, programy i usługi, w celu udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące oferty, jak i w celu oferowania Ci innych lub nowych produktów, programów lub usług, lub oferowania Ci informacji o innych lub nowych produktach, programach lub usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

Informacji tych używamy również, by komunikować się z Tobą, na przykład, gdy chcemy powiadomić Cię o wygranym przez Ciebie konkursie, o loteriach promocyjnych i innych promocjach, gdy realizujemy Twoją prośbę o subskrypcję newslettera, lub też w celu skontaktowania się z Tobą odnośnie Twojej rejestracji i/lub Twojego konta na naszej stronie.

Informacje przekazane przez Ciebie na temat innych osób wykorzystujemy wówczas, gdy wysyłamy im zamówione przez Ciebie podarunki, kartki lub życzenia. Co jakiś czas możemy również wykorzystywać tego rodzaju informacje, by móc oferować tym osobom nasze produkty, programy i usługi, lub też oferować im informacje dotyczące innych lub nowych produktów, programów lub usług. Informacje zbierane w związku z działalnością naszych forów i społeczności internetowych są wykorzystywane do budowania interaktywnej relacji z uczestnikami. Informacje takie wykorzystujemy, aby umożliwiać uczestnictwo w forach i społecznościach internetowych oraz aby co jakiś czas móc oferować nasze produkty, programy, usługi, lub by oferować Ci informacje na temat nowych i innych produktów, programów i usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Jeżeli zdecydujesz się na przedłożenie jakiejś treści do publikacji na Stronie, np. fotografii, która była warunkiem przystąpienia do promocji lub loterii promocyjnej, możemy opublikować nazwę użytkownika, Twoje imię z inicjałem nazwiska i pozostałe przekazane nam informacje, np. nazwę Twojej miejscowości lub kraju, z którego pochodzisz. Do udoskonalania projektu naszej Strony i zawartych na niej treści, jak i do personalizacji twoich ustawień na Stronie wykorzystujemy informacje, które nie umożliwiają identyfikacji osoby. Ponadto używamy informacji zbiorczo w celu analizowania sposobów korzystania z naszej Strony, w celu oferowania Ci innych lub nowych produktów, programów i usług, lub aby oferować Ci informacje na temat innych lub nowych produktów, programów i usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

UJAWNIANIE INFORMACJI

Little Tikes ujawnia dane osobowe stronom trzecim wyłącznie za Twoją zgodą, lub ujawnia je w innych rzadkich przypadkach, szczegółowo określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Czasami Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom powiązanym z Little Tikes i z MGA lub podmiotom im podległym. Podmioty takie stosują się do tych samych warunków, które niniejsza Polityka Prywatności określa. Ponadto, w trakcie wykonywania codziennych czynności, upoważnieni do tego pracownicy Little Tikes będą mieli dostęp do danych osobowych. Każdorazowe wykorzystanie danych osobowych przez pracowników Little Tikes będzie odbywało się zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Twoje dane osobowe mogą na przykład zostać ujawnione w związku z postępowaniem prawnym w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do stawiennictwa w sądzie. Dodatkowo możemy ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na nakaz komorniczy, bądź w przypadkach, gdy uważamy, że niezbędnym jest zbadanie, zapobieżenie lub podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie czynom niezgodnym z prawem, w przypadkach podejrzenia oszustwa, bezpośredniego zagrożenia życia, lub własności, którego można by uniknąć, bądź je zminimalizować, poprzez ujawnienie takich informacji, lub też sytuacjom niosącym ewentualne zagrożenie bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, w przypadku pogwałcenia naszych Warunków Użytkowania, jak też w innych przypadkach wymaganych literą prawa. Ponadto możemy  przekazać informacje na Twój temat stronie, która wejdzie w fuzję z naszą spółką, w przypadku, gdy Little Tikes, lub jakaś część biznesu Little Tikes zostanie nabyta przez inną spółkę, lub wejdzie z nią w fuzję.

Co jakiś czas Little Tikes może przekazywać dane osobowe agencjom i kontrahentom Little Tikes, którzy świadczą usługi dla Little Tikes. Od tego rodzaju stron trzecich wymaga się, aby dane osobowe  były chronione w sposób spójny z niniejszą Polityka Prywatności poprzez m.in. nie wykorzystywanie tych danych dla celów innych niż cele służące wykonaniu zleconego przez Little Tikes zadania. 
W przypadkach, gdybyśmy zamierzali udostępnić dane na Twój temat innym spółkom, które chciałyby proponować swoje produkty lub usługi (np. hurtownikom, wydawcom periodyków, sprzedawcom detalicznym, osobom prowadzącym bazy danych), poprosimy o Twoją zgodę w odpowiednim dziale naszej strony internetowej. Jeżeli w jakimś momencie udzielisz nam zgody na udostępnianie Twoich danych osobowych dla opisanych tu celów, a następnie zdecydujesz, że mamy zaprzestać udostępniania takich danych, prosimy zawiadomienie o tym wysłać emailem na adres customer.service@mgae.com, a my wprowadzimy odpowiednie zmiany na Twoim profilu.

Czasami możemy łączyć dane otrzymane online z informacjami uzyskanymi z innych źródeł, aby móc poprawić naszą zdolność oferowania Ci produktów lub usług, które mogą Cię zainteresować. Jeżeli zarejestrujesz się na naszej Stronie, damy Ci możliwość wyrażania swoich preferencji odnośnie otrzymywania szczegółów o innych produktach i usługach Little Tikes, MGA, podmiotów powiązanych i wybranych stron trzecich, jak i informacje na temat innych lub nowych produktów, programów lub usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, czy to ze strony Little Tikes, MGA, podmiotów powiązanych, czy też wybranych stron trzecich (przykładowo licencjobiorców). Jeżeli w przyszłości zdecydujesz, że chciałbyś zaktualizować preferencje w tym zakresie na swoim profilu, możesz tego dokonać poprzez przesłanie emaila na adres customer.service@mgae.com, a my wprowadzimy odpowiednie zmiany na Twoim profilu. Nie będziemy wykorzystywać, ani przekazywać dalej przekazanych nam danych osobowych w sposób niezwiązany z przypadkami omówionym powyżej, bez udzielenia Ci możliwości rezygnacji z takiej opcji, co szczegółowo omawiamy poniżej.

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Little Tikes zbiera wyłącznie te dane osobowe, które są potrzebne do realizacji uzasadnionych celów biznesowych i podejmuje odpowiednie kroki mające na celu  ochronę i integralność powierzonych informacji. Wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze mające na celu ochronę i pomoc w zapobieganiu nieupoważnionemu dostępowi, utrzymywaniu bezpieczeństwa danych i prawidłowym wykorzystywaniu danych zbieranych online. Dokonujemy okresowych ocen procedur bezpieczeństwa i wdrażamy nowe technologie i procedury w celu ochrony Twoich danych osobowych. Wprawdzie podejmujemy odpowiednie kroki mające na celu ochronę danych przed nieupoważnionym ich ujawnieniem, nie możemy jednak całkowicie zapewnić, że zbierane przez nas dane osobowe nigdy nie zostaną ujawnione w sposób niezgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

REZYGNACJE, AKTUALIZACJE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli przekazałeś nam dane osobowe, a nie życzysz sobie, aby zostały one zachowane przez Little Tikes, lub też pragniesz je zaktualizować lub poprawić, możesz nas o tym powiadomić w dowolnej chwili dzwoniąc pod numer telefonu 
1-800-321-0183 lub wysyłając nam e-mail na adres customer.service@mgae.com. Wówczas usuniemy te dane z naszej bazy danych lub je poprawimy według Twoich instrukcji. Możesz ponadto samodzielnie zaktualizować informacje w poszczególnych działach Strony używając nadanej przez siebie nazwy użytkownika i hasła. Little Tikes odpowiada na prośby klientów o udzielenie danych osobowych zawartych na koncie klienta wyłącznie na adres emailowy znajdujący się w bazie Little Tikes. Do Ciebie należy odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa i integralności swojego adresu emailowego.

ZACHOWANIE PRYWATNOŚCI DZIECI

Osoby odwiedzające Stronę mogą dokonywać wielu czynności bez konieczności podawania danych osobowych. Niemniej jednak, jeżeli osoba odwiedzająca Stronę pragnie z niej korzystać w sposób interaktywny, możemy poprosić ją o przekazanie nam adresu emailowego i wieku. Jeżeli osoba rejestrująca się podaje wiek poniżej trzynastego roku życia, wówczas albo pobierzemy informacje, ale tylko takie, które nie umożliwią identyfikacji osoby, albo poinformujemy ją, że do wykonania tej czynności wymagana jest zgoda rodzica, bądź opiekuna prawnego. Możemy poprosić o adres emailowy rodzica lub prawnego opiekuna, aby uzyskać jego zgodę i poprosić o przekazanie niektórych danych osobowych w tym adresu zamieszkania. Ewentualnie Little Tikes może powiadomić rodzica lub prawnego opiekuna o działaniach ich dziecka w sieci i umożliwić im rezygnację z otrzymywania newslettera lub innych podobnych działań. Jeżeli użytkownik ma 13 lat lub jest młodszy, nie będziemy uzależniali jego/jej udziału w działaniach online od tego czy udostępni dane osobowe w stopniu większym niż to konieczne do uczestniczenia w danej czynności. Danych osobowych dzieci nie przekazujemy stronom trzecim, które nie są związane niniejszą Polityka Prywatności.

Rodzice i opiekunowie prawni w dowolnym momencie mogą dokonywać przeglądu, aktualizacji danych, lub też mogą usuwać z naszej bazy danych informacje mogące identyfikować osobę uzyskane od ich dziecka. Ponadto mogą wystąpić z prośbą o to, aby w przyszłości żadne dane osobowe podawane przez ich dziecko nie były przez nas przyjmowane. W tym celu prosimy się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem 1-800-321-0183 lub wysłać email na adres customer.service@mgae.com, ewentualnie wysłać do nas list na adres:

Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road
Hudson
Ohio 44236 USA

W swojej wiadomości proszę powołać się na adres emailowy, którego użyto do zarejestrowania się na naszym portalu, abyśmy mogli zidentyfikować użytkownika.

ZBIERANIE INFORMACJI PRZEZ STRONY TRZECIE I SPONSORÓW

Niektóre z naszych Stron zawierają linki do innych stron internetowych, których praktyki w zakresie postępowania z danymi osobowymi mogą różnić się od naszych standardów i które nie stosują się do naszej Polityki Prywatności. Użytkownicy odwiedzający te strony powinni zapoznać się z polityką prywatności takich stron, ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad informacjami przedkładanymi, zbieranymi, wykorzystywanymi i/lub ujawnianymi przez takie strony trzecie. Little Tikes nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez jakąkolwiek inną stronę trzecią. Ponadto czasami możemy proponować działania (np. konkursy, loterie promocyjne lub promocje), które są sponsorowane lub realizowane pod wspólnymi markami z wybraną stroną trzecią. W oparciu o tego rodzaju działania, strony trzecie mogą pozyskiwać dane osobowe, które użytkownicy dobrowolnie udostępniają, aby wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez Stronę. Nie sprawujemy kontroli nad sposobem wykorzystywania danych osobowych przez strony trzecie. Jeżeli strony trzecie będą chciały dotrzeć do Twoich danych osobowych, niniejsza Strona zawiadomi Cię o tym z chwilą, gdy prośba o przekazanie danych osobowych zostanie wystosowana.

ZAWIADOMIENIE O AKTUALIZACJI DANYCH

Niniejsza Polityka Prywatności została ogłoszona i weszła w życie w lutym 2007. Little Tikes zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdej chwili poprzez naniesienie tychże zmian tu na Stronie. Zachęcamy Cię, abyś okresowo sprawdzał zapisy zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, aby wiedzieć jakie dane zbieramy, jak ich używamy, komu je ujawniamy i w jaki sposób niniejsza Polityka mogła ulec zmianie od czasu, gdy po raz pierwszy się z nią zapoznałeś. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, lub jej wdrażania, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@mgae.com lub pod adresem pocztowym MGA Entertainment, Inc., Atten. Chief Privacy Officer, 16380  Roscoe Boulevard, Van Nuys, CA 91406.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Bycie częścią LittleTikes.co.uk oznacza odpowiedzialność w działaniach! 
Korzystając z naszej Strony wyrażasz zgodę na egzekwowanie następujących ograniczeń:

Wysyłając email, życzenia drogą elektroniczną, lub przesyłając dane lub zamieszczając swój post NIE WOLNO CI:

  • wgrywać, zamieszczać lub udostępniać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów, które mogą być uważane za bezprawne, szkodliwe, obelżywe, zniesławiające, nienawistne, raniące poczucie przynależności rasowej, skierowane przeciwko konkretnej grupie rasowej lub religijnej, nieodpowiednie dla dzieci, lub w inny sposób sporne;
  • ranić nieletnich lub namawiać do ranienia nieletnich w jakikolwiek sposób;
  • podawać się za inną osobę, fałszywie podawać swoje pokrewieństwo 
    z daną osobą lub jednostką, lub też błędnie przedstawiać swój wiek;
  • Wgrywać, umieszczać w formie postu, przesyłać lub udostępniać 
    w jakikolwiek sposób nie zamówione lub nieautoryzowane materiały reklamowe, promocyjne, ogłoszeniowe lub inne nieodpowiednie materiały;
  • Wgrywać, umieszczać w formie postu, przesyłać lub udostępniać jakiekolwiek materiały, które zawierają wirusy lub ingerują, niszczą, lub ograniczają zdolność funkcjonowania komputera, strony internetowej, konta emailowego, korporacyjnej sieci komputerowej lub korporacyjnej strony internetowej.

Dziękujemy

Wyświetlony